Знайти: на bio4nu.narod.ru на Народ.Ру на Яндексі
членистоногі
молюски
риби
земноводні
плазуни
птахи
ссавці
guestbook
Проблема охорони довкілля та збереження біорізноманіття набула особливої актуальності в наш час, в епоху науково-технічного прогресу, який дав у руки людства потужні важелі впливу на природу. Врахувавши сумні помилки минулого, зараз вже ні в кого не викликає сумніву, що зникнення кожного наступного біологічного виду є справжньою катастрофою і може бути наслідком невідновних втрат у майбутньому. Охорона та відновлення рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин у розвинутих країнах розглядається як одне з найважливіших завдань державної ваги.
У 1948 р. створено Міжнародний Союз охорони природи та природних ресурсів (МСОП). У його організаційній структурі передбачена спеціальна комісія стосовно оцінки стану та визначення небезпеки, яка нависла над живою природою, насамперед, над хребетними тваринами та судинними рослинами. Одним із завдань МСОП є залучення максимальної кількості країн, їх урядів, наукових сил та громадських організацій до розв'язання складних і багатогранних природоохоронних проблем.
Внаслідок багаторічної наполегливої праці в 1963 р. вперше з'явився реєстр рідкісних і зникаючих видів диких тварин і рослин "Red Data Вооk", тобто "Червона книга фактів". Надалі її назва спростилася до "Червоної книги".
Необхідність охорони рослин та тварин відображена у багатьох документах міжнародного співробітництва.
Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. затверджено Положення про Червону книгу України, яка є основним державним документом з питань охорони тваринного та рослинного світу. Вона містить узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, які перебувають під загрозою зникнення, і заходи щодо їх збереження та науково-обгрунтованого відтворення.
Залежно від стану та ступеня загрози для видів тварин, занесених до Червоної книги України, спеціалістами Чернівецького національного університету (М.І.Чередарик, Л.М,Хлус, І.В.Скільський) визначено наступні категорії охорони :
І - зникаючі; види, що знаходяться під загрозою зникнення і збереження яких є малоймовірним, якщо продовжиться згубна дія факторів, що впливають на їх стан;
II - вразливі; види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії "зникаючих", якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан;
ІІІ - рідкісні; види, популяції яких невеликі і які у даний час не належать до категорії "зникаючих" чи "вразливих", хоча їм і загрожує небезпека;
IV - невизначені; види, про які відомо, що вони належать до категорії "зникаючих", "вразливих" чи "рідкісних", однак достовірна інформація, яка б давала змогу визначити, до якої із зазначених категорій вони належать, -відсутня;
- недостатньо відомі; види, які можна було б віднести до однієї з вищеперелічених категорій, однак у зв'язку з відсутністю достовірної інформації питання залишається невизначеним;
V - відновлені; види, популяції яких завдяки вжитим заходам щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не підлягають використанню і потребують постійного контролю.


На сайті розміщені матеріали про деяких представників флори та фауни Буковини, які занесені до Червоної Книги України та знаходяться під охороною в Чернівецькій області.
Проект розроблений на базі біологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна, 2002.
Автор проекту - Тетяна Халаїм.
Керівники проекту: к.б.н., доц. кафедри зоології та фізіології Л.М.Хлус, к.б.н., доц. кафедри експериментальної екології В.В.Буджак
При створенні сайту використані оригінальні матеріали: М.І.Чередарик, К.М.Хлус, В.Ф.Череватова, В.В.Буджака, I.I.Чорнея, І.В.Скільського (Чернівецький обласний краєзнавчий музей).
e-mail: bio4nu@yandex.ru, bwasil@chv.ukrpack.net
мохи
хвощі
плауни
папороті
хвойні
квіткові
banner
META-Ukraine
photogallery
banner
Украинский портАл
Всі права захищені.
При використанні матеріалів сайту посилання на ресурс та автора обов`язкове
Hosted by uCoz