мохи
хвощ≥
плауни
папорот≥
хвойн≥
кв≥тков≥
членистоног≥
молюски
риби
земноводн≥
плазуни
птахи
ссавц≥

ƒл¤ ботан≥к≥в, еколог≥в, природознавц≥в, учн≥в та вчител≥в шк≥л, природо- користувач≥в видано атлас - дов≥дник: —удинн≥ рослини флори „ерн≥вецькоњ област≥, ¤к≥ п≥дл¤гають охорон≥: атлас-дов≥дник / „орней ≤.≤., Ѕуджак ¬.¬, “ермена Ѕ. . та ≥н.; «а ред. „орне¤ ≤.≤. - „ерн≥вц≥: –ута, 1999. - 140с.
¬ атлас≥ наведено в≥домост≥ про 108 вид≥в судинних рослин флори ѕ≥вн≥чноњ Ѕуковини та ѕ≥вн≥чноњ Ѕесараб≥њ, занесених до „ервоноњ книги ”крањни та ™вропейського „ервоного —писку тварин ≥ рослин, що знаход¤тьс¤ п≥д загрозою зникненн¤ у св≥товому масштаб≥. ƒл¤ кожного виду подано опис, малюнок, категор≥ю, статус, поширенн¤, м≥сц¤ зростанн¤. ≤л.109. Ѕ≥бл≥огр.130.
’¬ќў≤


¬ зв`¤зку з тим, що авторами проводитьс¤ робота по збору матер≥ал≥в та п≥дготовц≥ ≥люстрац≥й по дан≥й груп≥ рослин, ≥нформац≥¤ тимчасово в≥дсутн¤.
¬с≥ права захищен≥.
ѕри використанн≥ матер≥ал≥в сайту посиланн¤ на ресурс та автора обов`¤зкове
Hosted by uCoz